O sboru

Břevnovský chrámový sbor má dlouholetou tradici, jeho činnost je uváděna od 50. let minulého století, i když je známo, že ještě před r. 1950 se v bazilice sv. Markéty při významných církevních svátcích muzicírovalo a zpívalo. Ve vedení chrámového sboru se vystřídala řada významných hudebních osobností, jako byl např. varhaník a sbormistr Jiří Vyskočil. V polovině 70. let sbor vedl Jan Hanuš spolu s Jarmilem Burghauserem, a to téměř po dobu dvou desetiletí. Všichni tito sbormistři zkomponovali pro potřeby chrámu velké množství církevních skladeb a mší a založili tak bohatý břevnovský archiv. Od r. 1991 byl dirigentem a sbormistrem Adolf Melichar, hlavní sbormistr sboru Státní Opery, kterého na podzim 2022, po více než 30 letech, vystřídal Lukáš Koudelka. Sbor působí zejména v břevnovské klášterní bazilice sv. Markéty v Praze 6, ale i v kostelích v blízkosti Prahy, a také koncertně.