Sbormistr

2022–současnost

Lukáš Koudelka (*1999) vystudoval dirigování na Pražské konzervatoři ve třídě Miriam Němcové, Jakuba Zichy a Jaroslava Brycha. Dirigování se věnuje už od studia na gymnáziu v Mladé Boleslavi, kde se také rozhodl založit studentský orchestr. Ten pod jeho vedením účinkoval například na Mezinárodním festivalu umění v Číně. V letech 2018–2020 byl sbormistrem pěveckého sboru Dobrovan. Kromě vlastních projektů spolupracoval například s Kladenským symfonickým orchestrem nebo pěveckým sborem Ještěd. Břevnovský chrámový sbor převzal v roce 2022. Jako sborista se ve Statní opeře podílel na inscenacích Wagnerova Bludného Holanďana a Verdiho Aidy. Jeho zájem o jevištní díla se dále projevil v napovídání operních představení  v Národním divadle, Stavovském divadle a Statní opeře. V červenci 2023 se pod vedením Miriam Němcové zúčastnil dirigentské masterclass v rámci kolonádních koncertů s Karlovarským symfonickým orchestrem. Mimo jiné studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy učitelství matematiky a pravidelně doprovází mše svaté hrou na varhany v žižkovské farnosti.

1991–2022

Adolf Melichar (*1967) vystudoval Pražskou konzervatoř (hru na varhany u Jiřího Ropka a dirigování u Přemysla Charváta) a HAMU (dirigování u Radomila Elišky a Františka Vajnara). Ještě během studií pracoval s několika neprofesionálními hudebními tělesy (Kladenský symfonický orchestr, Vysokoškolský umělecký sbor ad.), s nimiž absolvoval také úspěšné zahraniční zájezdy. Po absolutoriu HAMU byl korepetitorem a pomocným sbormistrem v Hudebním divadle v Karlíně. V roce 1999 začal spolupracovat se Státní operou Praha nejprve jako korepetitor, od sezony 2001/2002 jako sbormistr. Od října 2013 je hlavním sbormistrem Sboru Státní opery.

převzato z www.narodni-divadlo.cz

1950–1991

Jan Hanuš
Jarmil Burghauser
Jiří Vyskočil
Karel Černický